Zoeken naar samenhang, niet het wiel opnieuw uitvinden

Een interview met Niels Honig en Sasha van Beijsterveld

Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) is een van de veelbelovende initiatieven waar SRZ in 2022 samen met ConForte, Win010, Rijnmond Dokters, Zilveren Kruis en de gemeente aan werkte. Niels Honig en Sasha van Beijsterveld zijn pleitbezorgers voor dit initiatief. Zij zien deze vorm van samenwerking rondom kwetsbare ouderen als de toekomst voor de ketenbrede zorg in ons land.

Het doel van SVKO010 is eenvoudig, stelt Sasha: “Domeinoverstijgende samenwerking die nodig is om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren.” De uitvoering is echter lastig; zo is alleen al de definitie niet eenduidig. Niels: “Het zijn oudere mensen die aanzienlijke beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Ze hebben vaak een complexe zorgvraag, en doen meestal een beroep op meerdere domeinen in de zorgketen tegelijkertijd. Daar komt bij dat de groep steeds groter wordt en de zorg die zij krijgen verbeterd kan worden.”

Doorstroom in de keten en Maatwerkteam
Al in 2017 is gesignaleerd dat betere doorstroom in de keten nodig is voor kwetsbare ouderen, stelt Sasha: “Toen is er een onderzoek uitgevoerd om de doorstroom van kwetsbare ouderen in de keten inzichtelijk te maken. Dit was de start van het programma.” Sasha: “We richten ons op vijf grote thema’s, maar integrale zorg thuis en doorstroom in de keten zijn de belangrijkste lijnen waarop we ons vanuit het programma voornamelijk focussen. We zien nog diverse mogelijkheden om de doorstroom in de keten te verbeteren, dit moeten we met elkaar doen. Een van de projecten waar wij vanuit het programma actief mee zijn is het Maatwerkteam, dat zich richt op patiënten die langer in het ziekenhuis liggen dan nodig is.”

Beste oplossing zoeken
Een ander mooi voorbeeld vindt Niels het crisisteam, dat in coronatijd ontstaan is: “Daarmee regelen we de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Opgezet om een crisis te managen, nu vast onderdeel van onze processen in de vorm van Verwijshulp010. Zo vormt SVKO010 een vliegwiel om dingen te veranderen. Het mooie is dat we steeds vaker in staat zijn van een probleem in te zien hoe het gaat, hoe we het zouden willen hebben en dat dan oppakken gezamenlijk vanuit de verschillende domeinen. En als het eenmaal staat, dán passen we het in onze vaste processen in.

Juist de samenwerking tussen verschillende domeinen maakt deze werkwijze mogelijk én succesvol, is Sasha van mening: “Binnen SVKO010 werken we samen met SRZ, ConForte, WIN010, Rijnmond Dokters, de gemeente en verzekeraars. Iedereen levert middelen en mankracht. We zijn er niet om enkel vanuit ons eigen perspectief te kijken maar we leggen de verschillende perspectieven op tafel en zoeken de beste oplossing.” Niels vult aan: “We proberen binnen SVKO010 echt over onze grenzen heen te kijken. Ondanks alle belangen en tegenstellingen, is samenwerking het kernbegrip binnen het programma.”

Inzicht krijgen
Die constructieve samenwerking leidt tot mooie resultaten. Sasha: “Vorig jaar stond voor ons vooral in het teken van inzicht krijgen. Zo hebben we onderzoek gedaan naar niet passende instroom op de spoedeisende hulp. We hadden er allemaal wel een gevoel bij maar het inzichtelijk maken biedt veel meerwaarde. Ook de regie in de wijk is zo’n onderwerp waarop we middels actieonderzoek onderzocht hebben wat er speelt in een wijk en wat er nodig is voor goede samenwerking.”

Zo was 2022 een jaar waarin SVKO010 vooral voorbij de onderbuik wilde komen: cijfers en inzicht onder de verbetering van hulp aan kwetsbare ouderen maken het mogelijk om de hulp beter dan voorheen te structureren. Vervolgens kan SVKO010 nieuwe werkwijzen uitproberen. Neem het maatwerkteam, de professionals weten elkaar inmiddels te vinden om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. “We werken steeds meer vanuit de gezamenlijkheid”, stelt Sasha. “En het mooie is dat we steeds beter zoeken naar hoe we bestaande hulpmiddelen en programma’s kunnen verbinden. Dus niet het wiel opnieuw uitvinden, maar zoeken naar samenhang.”

Niels: “Uiteindelijk proberen we ook te zoeken naar manieren om onze successen op het vlak van de kwetsbare ouderen te vertalen naar andere terreinen en andere regio’s. Want de dingen die wij in de Rijnmondregio verzinnen zijn wellicht ook interessant voor andere regio’s en andersom. We proberen deelbaar te maken waar we zelf mee bezig zijn. Wat voor mij in ieder geval de uitdaging is, is het zoeken naar de juiste prioriteiten.”

Sasha is het daarmee eens: “Kies je prioriteiten goed. Je kunt beter goed prioriteiten en daar veel aandacht aan besteden dan je aandacht te versnipperen over heel veel dingen. Dat is denk ik de sleutel voor de komende periode.”

Meer nieuws

Jaaroverzicht 2023
Het afgelopen jaar heeft de SRZ weer veel regionale activiteiten,...
Voorstellen
Hallo lezer, Wat leuk dat ik me  mag voorstellen. Mijn...
Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen
Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager,...