VRR / GHOR

Alle SRZ-ziekenhuizen hebben op 1 juli 2013 de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuizen en GHOR in de regio Rotterdam-Rijnmond’ getekend. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De uitwerking van de afspraken die in de overeenkomst zijn vastgelegd gebeurt per ziekenhuis door de crisiscoördinator. In het netwerk van regionale crisiscoördinatoren vindt de onderlinge afstemming hierover tussen de ziekenhuizen plaats.