SRZ-netwerk OK’s

Het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit en het netwerk OK’s zien in gezamenlijkheid regionale verbetermogelijkheden voor kwaliteit en veiligheid. Daarom is aan het SRZ-bestuur geadviseerd verbinding te maken tussen het brede netwerk veiligheid en kwaliteit en het netwerk OK’s. Het SRZ-bestuur heeft in december 2017 besloten het al enige jaren bestaande informele netwerk OK’s in te bedden in de SRZ-structuur.

Het SRZ-bestuur is van mening dat goede en geborgde veiligheid en kwaliteit essentiële voorwaarden zijn voor de werkzaamheden op de OK’s in alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Daarom is het belangrijk dat hieraan ook in regioverband gezamenlijk aandacht wordt gegeven, zodat best practices kunnen worden gedeeld en gezamenlijke activiteiten ter verbetering van veiligheid en kwaliteit kunnen worden opgepakt.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, dat bestuurlijk niet is aangesloten bij SRZ, maakt deel uit van het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit en is ook aangesloten bij het SRZ-netwerk OK’s.

 

Opdracht

Het SRZ-bestuur heeft het CORK (Coördinerend Overleg Regionale Kwaliteit en veiligheid) van het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit de opdracht gegeven eraan bij te dragen dat activiteiten worden ontwikkeld, die leiden tot gezamenlijke verbeteringen op het gebied van veiligheid en kwaliteit op de OK’s in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.  Het netwerk OK’s legt verbeteringsvoorstellen voor aan het CORK. Wanneer het CORK (in afstemming met het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit) het voorstel van het netwerk OK’s overneemt wordt hierover door het CORK een advies uitgebracht aan het SRZ-bestuur.  Wanneer het SRZ-bestuur instemt met een door het CORK uitgebracht advies zullen de SRZ-bestuurders in nauw contact met hun eigen vertegenwoordiger in het SRZ-netwerk OK’s zorgdragen voor implementatie in het eigen ziekenhuis.

 

Onderwerpen

Samenwerken met en leren van elkaar is mogelijk op meerdere OK-veiligheids- en kwaliteitsonderwerpen, zoals operatieprocedure (TOP), veilig gebruik van medicatie, communicatie inzake overdracht tussen zorgverleners, identificatie van patiënten, ziekenhuisinfecties etc.

Ook het uitvoeren van regionale audits op de OK’s (PDCA-cyclus), waarmee door het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit al een aantal jaren ervaring is opgedaan, is een onderwerp dat verder geprofessionaliseerd zal worden.