Veiligheid en Kwaliteit

Project Handen uit de Mouwen

De SRZ-ziekenhuizen werken er hard aan om de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Basis hiervoor is een SRZ-besluit van 2014 om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om de zorg voor de patiënt nog veiliger te maken en door dit project de kans op ziekenhuis gerelateerde infecties verder te verminderen.

Het project Handen uit de Mouwen loopt door tot eind 2019, met uitzicht op een verdere verlenging. Uit tussentijdse metingen (observatieronden) blijkt dat er flinke verbeteringen zijn bereikt: het dragen van sieraden gebeurt nagenoeg nergens meer wanneer sprake is van patiëntencontact, kledingvoorschriften worden vrijwel volledig nageleefd en ook de naleving van de regels voor handhygiëne is sterk verbeterd in de afgelopen jaren.

De nieuwsbrieven van mei 2018 en mei 2019 kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Kennis- en Netwerkdag Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland & Handen uit de Mouwen

Op 19 maart 2019 vond de jaarlijkse Kennis- en Netwerkdag Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland plaats in samenwerking met Handen uit de mouwen, met als motto ‘Alleen samen kan je het verschil maken’.

Het was een dag vol ontmoetingen, inspiratie en interactie. Belangrijk was ook het delen van inzichten, kennis en ideeën. Tijdens het plenaire deel alsook tijdens de workshops kregen bezoekers antwoorden op vragen als:  ‘Antibioticaresistentie: wat is er al bereikt? Welke projecten lopen er?  Wat weten we inmiddels over de cijfers in de regio?’.

Tijdens de programma onderdelen van Handen uit de Mouwen zijn onder andere de meest recente resultaten gepresenteerd, kregen de deelnemers een doorkijkje in de toekomstplannen en werd er een vergelijking gemaakt tussen handhygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Lees meer: www.abrzorgnetwerkzwn.nl