Veiligheid en Kwaliteit

Netwerk veiligheid en kwaliteit

Samenstelling netwerk

Er is een netwerk veiligheid en kwaliteit gevormd, bestaande uit de veiligheids- en kwaliteitscoördinatoren van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds oktober 2014 aangesloten bij dit netwerk.

Wietske Vrijland, AB-lid SRZ, is voorzitter van het netwerk veiligheid en kwaliteit.

Werkwijze / doel netwerk

Het netwerk veiligheid en kwaliteit heeft 1 x per 6 weken regulier overleg met als doel te zorgen voor regionale afstemming, het uitwisselen van informatie en het maken van regionale afspraken. Alles is gericht op het voorkomen van incidenten. In ieder overleg bespreekt een coördinator een casus die zich in dat ziekenhuis heeft voorgedaan. Gekeken wordt of er regionale lessen geleerd kunnen worden, die kunnen leiden tot overkoepelende verbeteringen in kwaliteit en/of veiligheid.

In het netwerk veiligheid en kwaliteit wordt gewerkt aan het door ontwikkelen van een samenhangend veiligheid- en kwaliteitsbeleid voor de SRZ-ziekenhuizen.