Veiligheid en Kwaliteit

Convenanten Veiligheid en Kwaliteit

Op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt nauw samengewerkt door de SRZ-ziekenhuizen. De ziekenhuizen leveren een gezamenlijke bijdrage aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt intensief gewerkt aan het op een gestructureerde wijze ontwikkelen van een samenhangend veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Het doel hiervan is de ziekenhuiszorg in de SRZ-ziekenhuizen zo veilig mogelijk te maken en van een optimale kwaliteit.

Op 12 februari 2009 werd door alle SRZ-ziekenhuizen het eerste SRZ ‘Convenant Netwerk Veiligheid Management Systeem Rijnmond’ gesloten. Er werd een SRZ-lid benoemd tot voorzitter van het netwerk; het netwerk ging voortvarend aan de slag. Binnen het netwerk ontwikkelde het onderlinge vertrouwen zich tot een goede, gedegen basis voor samenwerking.

In de loop van de tijd bleek de behoefte aan samenwerking op het gebied van veiligheid en kwaliteit toe te nemen en werd besloten de samenwerking op dit gebied te intensiveren. Het Convenant van 2009 vormde de basis voor een tweede Convenant Veiligheid en Kwaliteit, dat per 1 juli 2012 in werking trad en waarin de afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid en kwaliteit werden  aangescherpt.

Met de ondertekening van het convenant legden de ziekenhuisbestuurders de intentie vast een actieve en stimulerende bijdrage te willen leveren aan de ontwikkelingen van veiligheid en kwaliteit binnen de bij stichting SRZ aangesloten ziekenhuizen.

Bovendien zijn sinds de ondertekening van het Convenant Veiligheid en Kwaliteit alle vormen van vrijblijvendheid op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit vervangen door een structurele en geïntegreerde aanpak om veiligheid en kwaliteit een onderdeel te laten zijn van de dagelijkse gang van zaken binnen de bij de in het Convenant Veiligheid en Kwaliteit aangesloten partijen.