Veiligheid en kwaliteit

Afspraken rond calamiteit

Op initiatief van het SRZ-netwerk Veiligheid en Kwaliteit is op SRZ-bestuursniveau de afspraak gemaakt dat de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen bij een calamiteit op elkaar kunnen rekenen. Afhankelijk van onderwerp, omvang of impact van een calamiteit zal door de bestuurder van een ziekenhuis een beroep worden gedaan op de expertise in een ander ziekenhuis.

Wanneer rond een calamiteit een interne procedure wordt gestart door een van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen wordt meteen bij het opstellen van deze interne procedure overwogen of hiervoor specifieke deskundigheid dient te worden gevraagd vanuit een van de andere bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.