Veiligheid en Kwaliteit

Convenanten Veiligheid en Kwaliteit

Op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt nauw samengewerkt door de SRZ-ziekenhuizen. De ziekenhuizen leveren een gezamenlijke bijdrage aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt intensief gewerkt aan het op een gestructureerde wijze ontwikkelen van een samenhangend veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Het doel hiervan is de ziekenhuiszorg in de SRZ-ziekenhuizen zo veilig mogelijk te maken en van een optimale kwaliteit.

Op 12 februari 2009 werd door alle SRZ-ziekenhuizen het eerste SRZ ‘Convenant Netwerk Veiligheid Management Systeem Rijnmond’ gesloten. Er werd een SRZ-lid benoemd tot voorzitter van het netwerk; het netwerk ging voortvarend aan de slag. Binnen het netwerk ontwikkelde het onderlinge vertrouwen zich tot een goede, gedegen basis voor samenwerking.

Netwerk veiligheid en kwaliteit

Samenstelling netwerk

Er is een netwerk veiligheid en kwaliteit gevormd, bestaande uit de veiligheids- en kwaliteitscoördinatoren van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds oktober 2014 aangesloten bij dit netwerk.

Wietske Vrijland, AB-lid SRZ, is voorzitter van het netwerk veiligheid en kwaliteit.

Afspraken rond calamiteit

Op initiatief van het SRZ-netwerk Veiligheid en Kwaliteit is op SRZ-bestuursniveau de afspraak gemaakt dat de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen bij een calamiteit op elkaar kunnen rekenen. Afhankelijk van onderwerp, omvang of impact van een calamiteit zal door de bestuurder van een ziekenhuis een beroep worden gedaan op de expertise in een ander ziekenhuis.

Jaarlijks Congres Netwerk Veiligheid en Kwaliteit

Sinds 2010 organiseert het SRZ-netwerk jaarlijks (in samenwerking met het Kenniscentrum patiëntveiligheid van het Erasmus MC) een symposium over een voor de ziekenhuizen interessant veiligheid- en kwaliteitsthema.

Project Handen uit de Mouwen

De SRZ-ziekenhuizen werken er hard aan om de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Basis hiervoor is een SRZ-besluit van 2014 om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om de zorg voor de patiënt nog veiliger te maken en door dit project de kans op ziekenhuis gerelateerde infecties verder te verminderen.

SRZ-netwerk OK’s

Het SRZ-netwerk veiligheid en kwaliteit en het netwerk OK’s zien in gezamenlijkheid regionale verbetermogelijkheden voor kwaliteit en veiligheid. Daarom is aan het SRZ-bestuur geadviseerd verbinding te maken tussen het brede netwerk veiligheid en kwaliteit en het netwerk OK’s. Het SRZ-bestuur heeft in december 2017 besloten het al enige jaren bestaande informele netwerk OK’s in te bedden in de SRZ-structuur.