Home  /  Thema  /  Zorgdelta Rijnmond 2030

THEMA | Zorgdelta Rijnmond 2030

Al in 2015 besloten de SRZ-ziekenhuizen in het licht van toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen tot intensiever samenwerken en gezamenlijke regievoering. Dit leidde in 2016 tot het uitwisselen van visies en samenwerkingen met elkaar. Geconcludeerd werd dat een ‘bestuurlijke mindset ’ nodig is om te komen tot een regionale toekomstvisie. Daartoe werd in 2017 een ‘uitgangspuntenkaart’ uitgewerkt, welke als basis diende voor het vervolgproces. In 2018 werden alle regionale samenwerkingsverbanden in beeld gebracht en werden de medische staven betrokken. In 2019 werd tijdens een themabijeenkomst door de stafbesturen en ziekenhuisbestuurders de basis neergezet voor gezamenlijke ambities Zorgdelta Rijnmond 2030.

De vijf ambities die zijn geformuleerd zijn:

Ambitie 1: Aantoonbare kwaliteit van zorg
Ambitie 2: Bovenregionale expertise en innovatiekracht
Ambitie 3: Helder samenhangend zorgaanbod dat past bij de regionale behoeften
Ambitie 4: Gezondere regio
Ambitie 5: Optimaal inzetten en vasthouden van gemotiveerde mensen en middelen.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.