Home  /  Thema  /  Transmurale overdracht

THEMA | Transmurale overdracht

Als partijen in de zorg gaan samenwerken, is er vaak sprake van overdracht van patiënten en gegevens. Een moment in de zorgverlening van een patiënt dat twee partijen zo goed mogelijk willen organiseren. Wat heeft de patiënt nodig, welke gegevens moeten worden verstuurd en welke informatie heeft de andere partij nodig. Een aantal vragen die bij elke overdracht beantwoord moet worden.

De kwaliteit van de overdracht gaat omhoog als daar gezamenlijk afspraken over gemaakt worden. En dat is precies wat we binnen de SRZ beogen te doen.

Activiteiten SRZ

Het doel van het programma VTO is dat de kwaliteit (correctheid en volledigheid) en tijdigheid van de transmurale overdracht structureel…

Lees meer...

Medicatieoverdracht is een cruciaal onderdeel van de overdracht. De stuurgroep medicatieoverdracht Rotterdam Rijnmond stelt standaard werkwijzen op, waarin beschreven is…

Lees meer...

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.