Home  /  Thema  /  Samenwerkings­partners

THEMA | Samenwerkings­partners

Activiteiten SRZ

BeterKeten

Samenwerkingspartner

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en adviseert als onafhankelijk intermediair bij kansrijke samenwerkingsvraagstukken die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek….

Lees meer...

DeRotterdamseZorg

Samenwerkingspartner

In 2008 startte SRZ met het project Arbeidsmarktbeleid. In de loop van de tijd sloten de Gemeente en ConForte zich…

Lees meer...

Gemeente Rotterdam

Samenwerkingspartner

De gemeente Rotterdam is een belangrijke samenwerkingspartner van de SRZ. Er wordt enkele keren per jaar bestuurlijke afstemming gezocht op…

Lees meer...

Genero

Samenwerkingspartner

Genero is een netwerk in Zuid-West Nederland om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Genero helpt bij het oplossen…

Lees meer...

GHOR/VRR

Samenwerkingspartner

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Rotterdam-Rijnmond. De organisatie verzorgt de coördinatie, aansturing en regie van de…

Lees meer...

Huisartsen

Samenwerkingspartner

Voor een goede ketensamenwerking, is de huisarts een belangrijke partner. De huisartsen en ziekenhuizen willen het beste voor de patiënt…

Lees meer...

RijnmondNet

Samenwerkingspartner

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde…

Lees meer...

Straatdokters

Samenwerkingspartner

Medische voorzieningen zijn voor dak- en thuislozen slecht toegankelijk. Huisartsenpraktijk de Straatdokter in Rotterdam biedt deze groep sociaal-medische zorg. De…

Lees meer...

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.