Home  /  Thema  /  Kinder­mishandeling & Huiselijk Geweld

THEMA | Kinder­mishandeling & Huiselijk Geweld

Het netwerk kindermishandeling en huiselijke geweld bestaat uit de coördinatoren kinderzorg van de SRZ-ziekenhuizen. In het netwerk worden afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Geregeld schuiven experts aan van VeiligThuis, de Raad voor de Kinderbescherming of de gemeente Rotterdam.

Daarnaast is er twee keer per jaar een bijeenkomst over casuïstiek, om te leren van elkaar en af te stemmen waar de informatie-uitwisseling nog beter kan.

Download PDF (Regionale samenwerkingsafspraken kindermishandeling en huiselijk geweld)

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.