Home  /  Thema  /  Duurzaamheid

THEMA | Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de thema’s van de toekomst. Binnen alle SRZ-ziekenhuizen wordt aandacht besteed aan dit thema. Binnen het netwerk duurzaamheid worden ideeën gebundeld en wordt gezamenlijk gekeken waar mogelijk winst met elkaar te behalen is op het gebied van duurzaamheid.
Omdat er veel mogelijkheden zijn binnen het onderwerp duurzaamheid zijn de pijlers voor de aankomende jaren: afval, energie en mobiliteit. Op deze onderwerpen zijn werkgroepjes gevormd zodat de concrete ideeën gezamenlijk uitgewerkt kunnen worden.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.