Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten voor het digitale zorgplatform Digizorg

Één digitale voordeur door regionale samenwerking met Rijnmondse ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek.

Om goede en toegankelijke zorg te bevorderen, werken de zorgorganisaties uit de regio Rijnmond samen aan de ontwikkeling van Digizorg. Via de Digizorg app krijgen inwoners van de regio Rijnmond gemakkelijk toegang tot de zorg die zij nodig hebben.

Voordelen voor patiënten én zorgverleners
Zorg wordt steeds meer digitaal aangeboden om patiënten beter te kunnen helpen met hun zorgvraag. Het kan lastig zijn voor patiënten om het overzicht te bewaren tussen de verschillende digitale middelen met verschillende doeleinden.

Digizorg geeft patiënten eenvoudig toegang tot digitale zorg via één app. De app combineert het zorgaanbod van verschillende aanbieders, maakt de informatie makkelijker te begrijpen en biedt meer overzicht. Daarnaast ondersteunt de app patiënten in hun zorgtraject met voorlichting.

Het bundelen van de krachten heeft ook voordelen voor zorgverleners. Zo worden zorgverleners beter ondersteund in hun samenwerking. Zij krijgen beter inzicht in de gegevens die over patiënten beschikbaar zijn bij de deelnemende zorgaanbieders. En patiënten onderling doorverwijzen wordt eenvoudiger. Dit ondersteunt de verschillende transmurale samenwerkingen die in de regio reeds zijn ingezet.

Versnellen van digitale zorg en efficiënte samenwerking

De eerste stap naar Digizorg is gezet met het ondertekenen van een intentieverklaring. De komende tijd gaan de partijen met elkaar aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven en te formaliseren.

De Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en ConForte zeggen hierover:

“Voor patiënten en zorgverleners is één digitale voordeur een grote sprong vooruit”, zegt Wietske Vrijland, voorzitter van Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). “Informatie is beter beschikbaar en patiënten krijgen meer regie over hun gezondheid. Zorgverleners en patiënten nemen samen het voortouw in het ontwikkelen van digitale zorg, zodat het naadloos past in de begeleiding die een patiënt nodig heeft.”

Guy Buck, voorzitter ConForte, ziet een groot belang voor het verder intensiveren van de regionale samenwerking. “Als ouderenzorgsector in de Rotterdamse regio participeren wij graag in dit gezamenlijke initiatief. Hiermee wordt een doorbraak gecreëerd tussen de verschillende zorgsectoren, bijvoorbeeld ziekenhuis en thuiszorg, en dat is voor cliënt en zorgverlener beter. De combinatie van groeiend aantal ouderen en minder zorgmedewerkers, maken dat deze digitaliseringsimpuls noodzakelijk is. Natuurlijk hand in hand met het mooie mensenwerk, dat ouderenzorg is.”

Open voor samenwerking
Uniek aan deze samenwerking is het brede draagvlak. Door de participatie van onder andere negen ziekenhuizen, dertien aanbieders van ouderenzorg en Star-shl (medische diagnostiek) bereikt de samenwerking meer dan 1,2 miljoen inwoners. Ook zorgverzekeraars ondersteunen de samenwerking.

Han Tanis, directeur Finance & IT van Zilveren Kruis benadrukt het belang van de samenwerking: “Steeds meer verzekerden krijgen netwerkzorg. Door verschillende zorgverleners en in afstemming met de patiënt, mantelzorgers en sociaal domein. Idealiter wordt die netwerkzorg natuurlijk ondersteund met een digitaal platform. Geïntegreerd met de zorginformatiesystemen van de zorgverleners en een patiënten-app. Daarom zijn wij positief over deze ontwikkeling van Digizorg in regio Rijnmond.”

De komende periode verwachten partijen de samenwerking uit te breiden met andere zorgaanbieders. Zo zijn er gesprekken met bijvoorbeeld Rijnmond dokters.

Medisch directeur Rijnmond Dokters, Martine Uil benadrukt dat er ook vanuit de huisartsenzorg wordt onderzocht hoe digitale toepassingen voor patiënten in de eerste lijn toegankelijker kunnen worden. En hoe de afhandeling hiervan in de huisartsenpraktijk op een efficiënte manier georganiseerd kan worden. “Graag trekken we daarin gezamenlijk op met onze partners in de regio. De komende tijd gaan we actief onderzoeken hoe we dat het beste vorm kunnen geven.”

Over de SRZ
De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Over ConForte
ConForte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam. Waarin dertien ouderenzorgaanbieders (VVT-instellingen) zijn verenigd.

Over Star-shl
Star-shl is een stichting gespecialiseerd in medische diagnostiek en het begeleiden van patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen in Zuidwest Nederland.

Over Rijnmond Dokters
Rijnmond Dokters ondersteunt ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en ICT. Zo draagt Rijnmond Dokters bij aan de beste huisartsenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond.

Meer nieuws

Jaaroverzicht 2023
Het afgelopen jaar heeft de SRZ weer veel regionale activiteiten,...
Voorstellen
Hallo lezer, Wat leuk dat ik me  mag voorstellen. Mijn...
Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen
Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager,...