Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten om verwijsproces te verbeteren

Op 15 februari 2024 lanceren de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Rotterdam, huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’. De betrokken partijen zetten met deze verwijsafspraken gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio. 

De patiënten en hun ervaringen vormden het uitgangspunt voor het opstellen van de verwijsafspraken. De verwijsafspraken gaan er voor zorgen dat patiënten minder van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd worden voor onnodige vervolgverwijzingen, -afspraken of -recepten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en minder belasting en frustratie voor patiënten. Ook de betrokken zorgverleners in de ziekenhuizen en de huisartsenpraktijken gaan voordelen ervaren van de regionale verwijsafspraken, omdat hierdoor de onnodige administratieve last en het aantal telefoongesprekken verminderen. “Verwijsafspraken tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg bevorderen niet alleen de samenwerking, maar zorgen ook voor duidelijkheid en efficiëntie in het belang van onze patiënten. Het is een positieve stap naar een vloeiende zorgcoördinatie en betere gezondheidsresultaten voor iedereen”, aldus Paul Huijsman (Huisarts, bestuurslid LHV Afdeling Rotterdam).

Verwijsafspraken

De landelijke afspraken over verwijzen zijn als leidraad gebruikt voor de regionale verwijsafspraken. Daarnaast is er door de betrokken partijen sterk ingezet op het gezamenlijk verhelderen van de ‘grijze gebieden’ in deze landelijke afspraken en het maken van duidelijke afspraken hierover. Hiermee wordt onduidelijkheid in het verwijsproces voorkomen en het verwijsproces sterk verbeterd. Saskia Gardeniers (kinderarts & ombudsspecialist Ikazia Ziekenhuis) en Coralien Vonk (Relatiebeheerder Ikazia Ziekenhuis) vertellen: ‘In samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen is er gesproken over de uitdagingen in het verwijsproces. Er is nu meer begrip en de communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders is verbeterd. Ook binnen Ikazia hebben deze afspraken een positief effect doordat het nu duidelijker is. De verwijsafspraken die gemaakt zijn versterken de relaties, de onderlinge samenwerking en voor onze patiënten betekent dit een prettiger proces door de zorgketen.’

Samenwerking

Op dit moment zijn er grote uitdagingen in de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken om de zorg toekomstbestendig te maken en toegankelijk te behouden. Eén van de uitdagingen is de stijgende zorgvraag door de steeds ouder wordende bevolking in de regio. Ook het stijgende tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers vormt een uitdaging. De zorg moet hierdoor steeds effectiever en efficiënter georganiseerd worden zonder daarbij de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. De regionale verwijsafspraken die in goede samenwerking zijn opgesteld, gaan hier een bijdrage aan leveren. Samenwerking is met het oog op de grote uitdagingen sowieso van groot belang. Alleen gezamenlijk kan de zorg toekomstbestendig gemaakt worden en toegankelijkheid blijven.  

Hierbij de link naar de nieuwe verwijsafspraken: https://www.i-pdf.com/Verwijsafspraken_huisartsen-ziekenhuizen/

Over de SRZ

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Over Rijnmond Dokters

Rijnmond Dokters ondersteunt ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en ICT. Zo draagt Rijnmond Dokters bij aan de beste huisartsenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond.

Over Landelijke Huisartsen Vereniging afdeling Rotterdam

Afdeling Rotterdam vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. De (LHV) behartigt de belangen van ruim 14.000 leden (huisartsen en huisartsen in opleiding). Naast adviseur en dienstverlener is de LHV vooral belangenbehartiger voor het belang van goed bereikbare en beschikbare huisartsenzorg voor alle patiënten.

Over Cohaesie

De Coöperatie Regionale Organisatie van Huisartsen Rijnmond Zuid U.A. (Cohaesie) is een regionale huisartsenorganisatie. Cohaesie verbindt lokale en regionale organisaties en is een zichtbare gesprekspartner voor huisartsenpraktijken, gemeenten, collega zorggroepen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties, ziekenhuizen, GGZ-organisaties en zorgverzekeraars. Goede samenwerking en verbinding in de hele zorgketen is cruciaal om de zorg kwalitatief hoogwaardig te houden.

Meer nieuws

Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen
Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager,...
‘We moeten data in de zorg slimmer koppelen’
Een interview met Maarten Wittop Koning van RijnmondNet Een belangrijke...
Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen
De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31...