Regionale Privacy

Uitwisseling vertrouwelijke patiënteninformatie

De stichting SRZ heeft een regionaal Convenant betreffende (elektronische) uitwisseling van vertrouwelijke patiënten-informatie binnen een behandeltraject in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en SRZ-zorgaanbieders in de regio gesloten.

In het Convenant is onder meer opgenomen op welke wijze de toestemming voor terbeschikkingstelling van patiëntengegevens in de regio is geregeld. Zo stellen partijen alleen informatie beschikbaar via (elektronische) zorginformatiesystemen wanneer de betrokken patiënt daarvoor in het kader van de uitvoering van een behandelingsovereenkomst uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De registratie van de toestemming van de patiënt gebeurt door het ziekenhuis waar de patiënt toestemming heeft gegeven en verhuist met de patiënt mee wanneer de behandelovereenkomst in een ander ziekenhuis moet worden voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de wettelijke rechten van de bescherming van persoonsgegevens regionaal worden gegarandeerd en over de continuïteit van de (regionale) beschikbaarheid van gegevens.
Vanzelfsprekend is het raadplegen van medische informatie door zorgverleners uitsluitend toegestaan wanneer raadpleging van deze gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de behandelovereenkomst.