Regionale privacy

Regionale privacy commissie

In de regio Rijnmond wordt gewerkt aan het opzetten van regionale elektronische patiëntendossiers en andere vormen van regionale uitwisseling van patiëntgegevens. De Regionale Privacy Commissie is ingesteld door het AB van SRZ met als doel zorgvuldige omgang met patiëntgegevens te waarborgen.

Samenstelling RPC

De commissie bestaat uit de volgende leden

 • mr. A.H. van Wijk MPM, voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis, lid AB SRZ
 • mr. M. van der Poel, jurist en functionaris gegevensbescherming CuraMare
 • P.C. Henderson, secretaris RPC, stafadviseur Erasmus MC, p.henderson@erasmusmc.nl
 • drs. P. van Hoogdalem, functionaris voor gegevensbescherming Erasmus MC
 • J.W.R. Schoemaker, regionale security officer, Erasmus MC

 

Activiteiten

De RPC adviseert gevraagd en ongevraagd over de privacybescherming bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens. De RPC draagt bij aan de kwaliteit van zorg door het bevorderen van een verantwoorde omgang met en uitwisseling van persoonsgegevens.

Om regionale uitwisseling van patiëntgegevens tot een succes te maken is het belangrijk dat patiënten en zorgverleners er vertrouwen in hebben dat gegevensuitwisseling zorgvuldig en veilig plaatsvindt. De RPC wil het vertrouwen graag vergroten door te werken aan meer transparantie. De RPC doet aanbevelingen aan de individuele SRZ-ziekenhuizen over privacybescherming van patiëntgegevens. Ook adviseert zij de gemeente Rotterdam, die betrokken is bij het ontwikkelen van regionale initiatieven.

De RPC is niet bedoeld voor de behandeling van klachten over privacy. Vragen of klachten over regionale gegevensverwerking kunnen worden voorgelegd aan het betrokken ziekenhuizen. De RPC richt zich niet op individuele casussen.

Vragen
Vragen van ziekenhuizen om advies, ondersteuning of toetsing van ziekenhuis overstijgende initiatieven over persoonsgegevensverwerkingen, zoals regionale databases en zorgportals, kunnen (bij voorkeur per email) worden gesteld aan de secretaris van de RPC.

 

RPC documenten

De RPC rapporteert haar bevindingen in een jaarverslag en stelt jaarlijks een overzicht op van de genomen besluiten in een besluitenlijst. Jaarverslagen en besluitenlijsten kunnen worden gedownload.

Ook het Protocol Regionale Privacy Commissie en de Gedragscode omgang met patiëntgegevens op Zorgportaal kunnen worden gedownload.

Meer informatie over privacy is onder meer te vinden bij:

 • Autoriteit Persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat ieders privacy ook in de toekomst gewaarborgd is.
  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
  www.mijnprivacy.nl
 • Zorgbelang Zuid-Holland
  Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting, en biedt gratis en onafhankelijke klachtenopvang.
  zorgbelang-zuidholland.nl