Regionale privacy

Uitwisseling vertrouwelijke patiënteninformatie

De stichting SRZ heeft een regionaal Convenant betreffende (elektronische) uitwisseling van vertrouwelijke patiënten-informatie binnen een behandeltraject in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en SRZ-zorgaanbieders in de regio gesloten.

Regionale Privacy Commissie

In de regio Rijnmond wordt gewerkt aan het opzetten van regionale elektronische patiëntendossiers en andere vormen van regionale uitwisseling van patiëntgegevens. De Regionale Privacy Commissie is ingesteld door het AB van SRZ met als doel zorgvuldige omgang met patiëntgegevens te waarborgen.

Werkgroep Gegevensbescherming

De werkgroep Gegevensbescherming, bestaande uit de Functionarissen Gegevensbescherming (hierna FG) van de SRZ-ziekenhuizen, is in 2014 gevormd met als doel ontwikkelingen binnen de privacy wetgeving gezamenlijk te volgen en de hieruit voorkomende verplichtingen tijdig en juist in alle SRZ-ziekenhuizen te implementeren.