Regionale privacy

Uitwisseling vertrouwelijke patiënteninformatie

De stichting SRZ heeft een regionaal Convenant betreffende (elektronische) uitwisseling van vertrouwelijke patiënten-informatie binnen een behandeltraject in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en SRZ-zorgaanbieders in de regio gesloten.

Regionale Privacy Commissie

In de regio Rijnmond wordt gewerkt aan het opzetten van regionale elektronische patiëntendossiers en andere vormen van regionale uitwisseling van patiëntgegevens. De Regionale Privacy Commissie is ingesteld door het AB van SRZ met als doel zorgvuldige omgang met patiëntgegevens te waarborgen.

Werkgroep security officers

Daarnaast is de werkgroep EPV, bestaande uit de security officers van de SRZ-ziekenhuizen, gevormd met als doel privacy verplichtingen tijdig en juist in alle SRZ-ziekenhuizen te implementeren.