Regionaal Overleg Acute Zorg

Alle partijen die betrokken zijn bij het verlenen van acute zorg in de regio vormen met elkaar de acute zorg keten. Dat wil zeggen dat naast SRZ ook regionale ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, verloskundigen en huisartsen deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (hierna: ROAZ).

De voorzitter van het ROAZ is Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC (tevens lid Algemeen Bestuur SRZ).

Doel

Het doel van het ROAZ is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats komt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Samenwerken, elkaar informeren en van elkaars expertise en handelen op de hoogte zijn, zijn voorwaarden voor een goede kwaliteit van de acute zorg keten. Het ROAZ brengt het acute zorgaanbod in de regio in kaart en bedenkt oplossingen als blijkt dat er hiaten zitten in het aanbod of als problemen zouden kunnen ontstaan als er wijzigingen plaatsvinden in het aanbod. Het ROAZ houdt zich ook bezig met de voorbereiding op grootschalige inzet bij rampen.

Meer informatie over het ROAZ vindt u op de site van het Traumacentrum Zuid West Nederland.

Informatie over de wetgeving vindt u op de site van de overheid.

SRZ-vertegenwoordiging

Rob Kievit (lid Dagelijks Bestuur SRZ) vertegenwoordigt SRZ in het Dagelijks Bestuur van het ROAZ.