Home / Project / Werkgroep gegevensbescherming

Werkgroep | Werkgroep gegevensbescherming

De werkgroep Gegevensbescherming bestaat uit de Functionarissen Gegevensbescherming (hierna FG) van de SRZ-ziekenhuizen. Zij volgen de ontwikkelingen binnen de privacy wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) op de voet en zorgen er gezamenlijk voor dat verplichtingen tijdig en juist in alle SRZ-ziekenhuizen geïmplementeerd worden. Uitgangspunt daarbij is altijd transparantie en er wordt veel aandacht besteed aan bewustwording in de ziekenhuizen.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.