Home / Project / Cybersecurity

Werkgroep | Cybersecurity

Een cyberaanval kan iedereen overkomen, daarom is samenwerken op dit thema heel waardevol. De security officers van de SRZ-ziekenhuizen maken samen met vertegenwoordigers van andere zorginstellingen in de regio en partners zoals de Gemeente Rotterdam, de politie en Z-CERT een gezamenlijk regionaal responsplan , een plan waarmee gereageerd kan worden op een cyberaanval. Daarnaast wordt er een gezamenlijk oefenplan opgesteld om de werking van het responsplan te kunnen toetsen. Hierbij zoeken we de samenwerking met het project digitale weerbaarheid van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland.

Privileged accounts

Privileged accounts zijn accounts met hoge toegangsrechten tot bijvoorbeeld systemen, netwerken en applicaties. Deze hoge rechten worden normaliter alléén gebruikt voor beheerdoeleinden. Vanwege deze hoge toegangsrechten zijn deze accounts erg gewild door hackers. Dit geeft hen namelijk de mogelijkheid om snel vergaande toegang te verkrijgen binnen een netwerk en allerlei kwaadwillende activiteiten uit te voeren of voor te bereiden. Het is daarom van essentieel belang om privileged accounts goed te beschermen tegen onbevoegd gebruik. 

Hoe kun je veilig gebruik maken van privileged accounts en hackers buiten de deur houden? Bekijk daarvoor de animatievideo die door de stichting SRZ (Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) en Z-CERT (Computer Emergency Response Team voor de zorgsector) is gemaakt. Naast de video is er ook een ‘Best practice voor het veilig gebruik van accounts’ beschikbaar. Beide documenten vind je onder “downloads”.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.