Home / / Werkgroep cybersecurity

- Werkgroep
Werkgroep cybersecurity

Een cyberaanval kan iedereen overkomen, daarom is samenwerken op dit thema heel waardevol. De security officers van de SRZ-ziekenhuizen maken samen met vertegenwoordigers van andere zorginstellingen in de regio en partners zoals de Gemeente Rotterdam, de politie en Z-CERT een gezamenlijk regionaal responsplan , een plan waarmee gereageerd kan worden op een cyberaanval. Daarnaast wordt er een gezamenlijk oefenplan opgesteld om de werking van het responsplan te kunnen toetsen.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.