Home / / Verbeteren transmurale overdracht

- Programma
Verbeteren transmurale overdracht

Het doel van het programma VTO is dat de kwaliteit (correctheid en volledigheid) en tijdigheid van de transmurale overdracht structureel en aantoonbaar verbeterd wordt en dat het aantal fouten teruggedrongen wordt.

Het gaat hierbij om een tijdige en complete overdracht van diverse soorten patiëntgegevens.

Transmurale Incidenten Melden (TIM)

Het programma richt zich in eerste instantie vooral op de ziekenhuizen zelf, maar vooral de ketenpartners ervaren de gevolgen van een niet tijdige of onvolledige transmurale overdracht. Het melden van deze incidenten vormt een cruciale feedbackloop. Het inrichten van een organisatie voor de transmurale incidenten is daarom onderdeel van het programma VTO en randvoorwaardelijk voor het succes van het programma.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.