Home / Project / Stuurgroep medicatieoverdracht

Werkgroep | Stuurgroep medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een cruciaal onderdeel van de overdracht. De stuurgroep medicatieoverdracht Rotterdam Rijnmond stelt standaard werkwijzen op, waarin beschreven is hoe medicatiegegevens overgedragen worden. Binnen de stuurgroep werken veel partijen in de zorg samen om medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te voorkomen. SRZ is lid van de stuurgroep.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.