Home / Project / Samen voor kwetsbare ouderen 010

Programma | Samen voor kwetsbare ouderen 010

SRZ heeft in samenwerking met ConForte (de Rotterdamse branchevereniging voor organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg) het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ mogelijk gemaakt. Samen willen SRZ en ConForte de uitdagingen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen aangaan. SRZ en ConForte vormen de kern van de bijbehorende bestuurlijke coalitie. In het besef dat SRZ en ConForte de uitdagingen niet alleen kunnen en willen aangaan, hebben ze andere partners uitgenodigd om de bestuurlijke coalitie te versterken. Intussen maken ook de welzijnspartijen, huisartsen, gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar en zorgkantoor Zilveren Kruis deel uit van de bestuurlijke coalitie. Gezamenlijk geven zij het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ vorm.

Het programma beoogt daarom oplossingen te bieden voor knelpunten in de keten van zorg verbetering aan te brengen in processen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

In de oplossing van knelpunten en in het verbeteren van processen richt het programma zich op het versoepelen van overgangen en het versoepelen of creëren van verbindingen en het wegnemen van onnodige overgangen tussen de schakels in de keten. Het programma neemt de oudere met zijn gehele leefomgeving als uitgangspunt van de interventies.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.