Home / Project / RijnmondNet

Samenwerkingspartner | RijnmondNet

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg. RijnmondNet initieert, stimuleert en ondersteunt daarom projecten en dienstverlening rondom informatie-uitwisseling tussen verschillende domeinen in de zorg. RijnmondNet is zowel opdrachtnemer als dienstverlener in de regio. De SRZ-ziekenhuizen zijn daardoor zowel klant als opdrachtgever van RijnmondNet en SRZ werkt daarom nauw samen met RijnmondNet.

Meer informatie over RijnmondNet is te vinden op www.rijnmondnet.nl

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.