Home / Project / Regionale privacy commissie

Netwerk | Regionale privacy commissie

De Regionale Privacy Commissie waarborgt en bevordert de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens: gegevensuitwisseling dient veilig te gebeuren, met bescherming van de rechten van betrokken personen. Inmiddels richt de commissie zich op persoonsgegevens van patiënten, deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek en medewerkers van de zorginstellingen in de regio.

Convenant Gegevensuitwisseling

In 2022 is een vernieuwde versie van het Convenant Gegevensuitwisseling ondertekend door de bestuurders van de SRZ-ziekenhuizen. Het convenant biedt een leidraad voor gegevensuitwisseling tussen de regionale instellingen.

Vragen

Vragen van ziekenhuizen om advies, ondersteuning of toetsing van ziekenhuis overstijgende initiatieven over persoonsgegevensverwerkingen, zoals regionale databases en zorgportals, kunnen (bij voorkeur per email) worden gesteld aan Bureau SRZ.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.