Home / Project / Kwaliteit en veiligheid

Netwerk | Kwaliteit en veiligheid

Binnen de SRZ is er een netwerk Kwaliteit & Veiligheid actief, bestaande uit de veiligheids- en kwaliteitscoördinatoren van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds oktober 2014 aangesloten bij dit netwerk.

Binnen het netwerk wordt regionaal beleid afgestemd, maar ook informatie, kennis en casuïstiek gedeeld. Het voorkomen van incidenten is hierbij altijd een belangrijke drijfveer.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.