Home / Project / ICT-adviesraad ziekenhuizen

Netwerk | ICT-adviesraad ziekenhuizen

De ICT-adviesraad voorziet het SRZ-bestuur gevraagd en ongevraagd van advies, bijvoorbeeld over het opzetten en stoppen van regionale ICT-projecten. Daarnaast is de ICT-adviesraad een podium voor afstemming tussen de ICT-managers van aangesloten instellingen ten aanzien van regionale en/of landelijke ontwikkelingen, zoals subsidieregelingen, best practises en innovaties. Hierbij beoordeelt de ICT-adviesraad ook de bruikbaarheid van deze ontwikkelingen voor de regio. De ICT-adviesraad bewaakt en stuurt ook de regionale ICT-ontwikkelagenda van de regio Rijnmond.

Dit betekent dat de ICT-adviesraad een bredere taakopvatting heeft dan alleen advies geven.

Wanneer de ICT-adviesraad advies uitbrengt aan het SRZ-bestuur over ICT-middelen, toepassingen of normeringen en het SRZ-bestuur neemt dat advies over, dan betekent dit dat alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen kiezen voor het systeem en/of het project waarover de ICT-adviesraad advies heeft uitgebracht. Voorbeelden hiervan zijn Zorgdomein, IHE-beeldenuitwisseling, ZorgMail, XDS en Zorgplatform. Een advies kan leiden tot een SRZ-opdracht waarbij RijnmondNet de opdrachtnemer is.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.