Home / Project / Huisartsen

Samenwerkingspartner | Huisartsen

Voor een goede ketensamenwerking, is de huisarts een belangrijke partner. De huisartsen en ziekenhuizen willen het beste voor de patiënt en om dat samen te organiseren is regelmatig overleg van belang. Het SRZ bestuur heeft meermaals per jaar bestuurlijk overleg met de huisartsen coalities en de Landelijke Huisartsen Vereniging om deze afspraken verder vorm te geven.

Samen met de huisartsen hebben wij ook verwijsafspraken voor de regio ontwikkeld, deze zijn hier te vinden: https://www.i-pdf.com/Verwijsafspraken_huisartsen-ziekenhuizen/

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.