Home / Project / Handen uit de Mouwen (HUM)

Programma | Handen uit de Mouwen (HUM)

Handen uit de Mouwen bestaat sinds 2014 met als doel de naleving van (hand)hygiëneregels door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Uitgangspunt is om de zorg voor de patiënt in de regio Rotterdam-Rijnmond verder te verbeteren en veiliger te maken. Het doel is om het aantal ziekenhuis gerelateerde infecties te verminderen, maar ook de hiermee gepaard gaande gezondheidsschade en kosten.

Uit tussentijdse metingen (observatieronden) blijkt dat er flinke verbeteringen zijn bereikt: het dragen van sieraden gebeurt nagenoeg nergens meer wanneer sprake is van patiëntencontact, kledingvoorschriften worden vrijwel volledig nageleefd en ook de naleving van de regels voor handhygiëne is sterk verbeterd in de afgelopen jaren.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.