Home / Project / Genero

Samenwerkingspartner | Genero

Genero is een netwerk in Zuid-West Nederland om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Genero helpt bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. Ze ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie ervan. Ook realiseren ze ontmoetingen tussen allerlei partijen in de ouderenzorg. Dit alles altijd met en voor ouderen.

De SRZ is partner in het regionale netwerk van Genero en is lid van de stuurgroep om de verbinding tussen het ziekenhuis en de ouderen te ondersteunen.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.