Home / Project / BeterKeten

Samenwerkingspartner | BeterKeten

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en adviseert als onafhankelijk intermediair bij kansrijke samenwerkingsvraagstukken die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken (medische) professionals uit de ziekenhuizen. Inmiddels zijn door de BeterKeten meer dan 20 samenwerkingsvraagstukken op projectmatige wijze gestart.De BeterKeten stimuleert, faciliteert en adviseert als onafhankelijk intermediair bij kansrijke  samenwerkingsvraagstukken die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken (medische) professionals uit de ziekenhuizen. Inmiddels zijn meer dan 20 samenwerkingsvraagstukken gestart op projectmatige wijze van de BeterKeten.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.