Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Het regionale Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is ontwikkeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte en de GGD Zuid-Holland Zuid.
Wietske Vrijland is SRZ-portefeuillehouder voor MUIZ.

MUIZ bestaat uit een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, een webapplicatie voor uitbraken met meldcriteria en een communicatietoolkit. Bij MUIZ zijn professionals en bestuurders aangesloten uit ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatie en GGD’en.

Bestuurlijk samenwerkingsconvenant

Op 17 februari 2017 tekenden bestuurders van SRZ, ConForte en GGD Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid het samenwerkingsconvenant MUIZ. Hierin zijn afspraken gemaakt over het melden van uitbraken, onderlinge samenwerking en vertrouwelijkheid van informatie.
Deelname aan MUIZ is alleen mogelijk indien de bestuurder het convenant ondertekent. Gebruikers van de webapplicatie tekenen aanvullend nog een individuele geheimhoudingsverklaring.

  

 Webapplicatie MUIZ

De webapplicatie waarop professionals uitbraken digitaal transparant aan elkaar melden is ontwikkeld met en door professionals uit ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen en GGD’en. De webapplicatie is sinds februari 2017 operationeel en nieuw in Nederland.

Voor de webapplicatie zijn meldcriteria geformuleerd voor het melden van uitbraken van gastro-enteritis, luchtweginfecties, influenza, scabiës en BRMO (bijzonder resistentie micro-organismen).

 

Geen individuele patiëntgegevens gedeeld

Op de webapplicatie van MUIZ worden geen individuele patiëntgegevens gedeeld, maar namen van organisaties (zorginstellingen), locaties en afdeling(en) waar de uitbraak speelt.

MUIZ vervangt dus niet de individuele patiëntoverdracht. Het blijft bij overplaatsingen van belang dat alle bekende positieve uitslagen van microbieel onderzoek en eventuele verdenkingen, worden overgedragen aan de zorginstelling waar de patiënt naartoe gaat.

 Doel en meerwaarde van MUIZ

Het doel van MUIZ is dat zorginstellingen zich door actuele informatie over uitbraken van infectieziekten en BRMO beter kunnen voorbereiden bij overplaatsingen van patiënten. Tijdige maatregelen kunnen verspreiding van infectieziekten en BMRO tegengaan.

MUIZ draagt bij aan en streeft naar:

 • het voorkomen van verspreiding van infectieziekten, door transparantie;
 • bevordering van patiëntveiligheid en uitkomsten van behandelingen en ingrepen door vermindering van zorg gerelateerde infecties;
 • bevordering van de kwaliteit van leven door het verminderen van ziektelast en impact van infectieziekten in zorginstellingen;
 • besparing op zorgkosten en personeelskosten.

Meerwaarde van MUIZ:

 • professionals melden uitbraken eenvoudig, gebruiksvriendelijk en beveiligd wanneer het hen uitkomt;
 • men meldt uitbraken in één handeling aan de GGD, alle aangesloten zorgorganisaties (netwerkpartners) en indien nodig aan het SO-ZI/AMR van het RIVM;
 • er is overzicht op uitbraken in de regio en actuele informatie is per melding inzichtelijk;
 • er zijn contactgegevens beschikbaar van alle aangesloten professionals in de verschillende zorgorganisaties voor specifieke vragen en advies;

 

Aangesloten professionals en organisatie

MUIZ wordt inmiddels gebruikt door honderden professionals in het merendeel van de zorginstellingen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland.

 

 Samenwerking en optimalisatie van MUIZ

MUIZ wordt gebruikt in alle drie de regio’s van Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR) Zuid-West Nederland. Vanuit gedeelde doelstellingen werken de projectteams MUIZ bij GGD Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland samen met het Zorgnetwerk ABR. Verbeteringen aan de MUIZ-webapplicatie worden al vanaf de start gemaakt door de ‘Change Advisory Board’. Om MUIZ in zijn geheel te optimaliseren wordt door middel van subsidie van het ABR-zorgnetwerk verkend of en welke nieuwe partijen of professionals nog zijn aan te sluiten bij MUIZ. Doelstellingen voor optimalisatie van MUIZ zijn:

 • bevorderen dat uitbraken tijdig en volledig worden gemeld in de regio;
 • bevorderen dat MUIZ als centraal punt beschikt over actuele uitbraakinformatie voor alle professionals die te maken hebben met patiëntoverplaatsingen;
 • gebruik van MUIZ informatie in zorginstellingen bevorderen.

Vragen?

Voor vragen kunt u de website van MUIZ raadplegen: www.meldpuntuitbraken.nl of contact op nemen met het projectteam MUIZ Rotterdam-Rijnmond: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl.