Project Handen uit de Mouwen

Project Handen uit de Mouwen

De SRZ-ziekenhuizen werken er hard aan om de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Basis hiervoor is een SRZ-besluit van 2014 om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om de zorg voor de patiënt nog veiliger te maken en door dit project de kans op ziekenhuis gerelateerde infecties verder te verminderen.