Veiligheid en Kwaliteit

Op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt nauw samengewerkt door de SRZ-ziekenhuizen. De ziekenhuizen leveren een gezamenlijke bijdrage aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt intensief gewerkt aan het op een gestructureerde wijze ontwikkelen van een samenhangend veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Het doel hiervan is de ziekenhuiszorg in de SRZ-ziekenhuizen zo veilig mogelijk te maken en van een optimale kwaliteit.