Onverzekerde patiënten

Subsidie medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen en aanpak onverzekerdheid voor zorgverleners

De GGD, straatdokters en de SRZ-ziekenhuizen hebben gezamenlijk het regionaal protocol financiering behandeling onverzekerde patiënten opgesteld. In het Algemeen Bestuur SRZ is afgesproken dat vanaf 1 juni 2019 overeenkomstig dit protocol in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen zal worden gewerkt als het gaat om onverzekerde patiënten.

Het regionaal protocol financiering behandeling onverzekerde patiënten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Aanpak onverzekerdheid

De subsidie is de start van ondersteuning om er voor te zorgen dat de onverzekerde patiënt zich zo snel mogelijk verzekert. Om dat te realiseren gaat de gemeente onverzekerden helpen om zich in te schrijven in de Basisregistratie personen, zich te verzekeren en waar nodig helpen om het leven op orde te krijgen. De hulp van de gemeenten is het meest effectief als deze zo snel als mogelijk na start van de behandeling wordt opgestart.

De brief van de gemeente Rotterdam over aanpak onverzekerdheid kunt u onderaan deze pagina downloaden,

Vraagbaak

Algemene informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van het CAK

Vragen over de subsidieregeling kunt u sturen naar het e-mailadres servicedesk@hetcak.nl  van het CAK.

Voor vragen over de aanpak onverzekerdheid kunt u terecht bij het GGD meldpunt onverzekerden.

Contactgegevens GGD Rotterdam-Rijnmond meldpunt onverzekerden

Gemeente e-mailadres GGD meldpunt

onverzekerden

Contactpersonen Telefoonnummer Contactpersonen
Rotterdam _MO_onverzekerdenregeling@rotterdam.nl Ridewalt Sumpter

Diny van Leeuwen

010- 2670700

010- 2670700

rf.lopes@rotterdam.nl Rinaldo Lopes (aanvraag ‘verbreed briefadres’)

Afgesproken beleid ten aanzien van andere onverzekerde patiënten

Om de noodzakelijke patiëntenzorg te leveren heeft het Algemeen Bestuur van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen afgesproken dat alle SRZ-ziekenhuizen de volgende beleidsregel hanteren:

‘De minimale zorgplicht van ziekenhuizen ten aanzien van alle onverzekerbare vreemdelingen en niet verzekeringsplichtige EU-migranten houdt in dat het moet gaan om een situatie waarin de verlening van medische zorg niet kan worden onthouden of uitgesteld zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheid ernstig in gevaar te brengen. Dit betreft medisch noodzakelijke zorg ter beoordeling aan een medicus. De term medisch noodzakelijke zorg benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Er wordt uitgegaan van het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het is aan de arts om te beoordelen of medische zorg noodzakelijk is.’

Handleiding toegang tot ziekenhuiszorg voor onverzekerbare illegalen

De Rotterdamse partijen – GGD, straatdokters en SRZ-ziekenhuizen – hebben werkafspraken gemaakt wat betreft de toegang tot ziekenhuiszorg voor onverzekerbaren en niet verzekeringsplichtige EU-migranten.

  • Bij het insturen van een onverzekerbare of niet verzekeringsplichtige EU-migrant neemt de straatdokter rechtstreeks contact op met de dienstdoende specialist in het ziekenhuis.
  • In geval er een verschil van interpretatie ontstaat ten aanzien van de medische noodzaak van behandeling door de medisch specialist van de onverzekerbare of niet verzekeringsplichtige EU-migrant bemiddelt de GGD tussen ziekenhuis en straatdokter. In dat geval kan zowel de straatdokter als de medisch specialist contact opnemen met de heer H. Visser, coördinator ‘de Straatdokter’, telefoonnummer: 06- 13340185, e-mailadres: hd.visser@rotterdam.nl.
  • Mevrouw J.M. van der Waal, telefoonnummer: 06-41011701, e-mailadres: joke.van.der.waal@stichting-srz.nl, treedt namens de SRZ-ziekenhuizen op als counterpartner voor de GGD.
  • De bemiddeling laat onverlet de verantwoordelijkheid van de behandelend medisch specialist.

Gezondheidszorg asielzoekers (GZA)

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) heeft de organisatie van de zorg voor asielzoekers op zich genomen.
Onderstaande informatie is relevant voor het leveren van medisch specialistische zorg aan asielzoekers.

Vervoer
Als een asielzoeker met een zorgtaxi naar het ziekenhuis is gekomen, heeft hij ook recht op een terugrit. Op de ritbevestiging die hij bij zich heeft, staat het nummer van ZCN vermeld; de gecontracteerde uitvoerder van zittend ziekenvervoer. Het nummer van ZCN is: 010 – 280 8 122.

Ritbevestiging
Als iemand geen ritbevestiging heeft, maar de arts acht het wel medisch noodzakelijk dat iemand met een taxi teruggaat naar de verblijfplaats of het bezoek heeft plaatsgevonden in de ANW-uren, dan kunt u contact opnemen met ZCN.Er kunnen alleen ritten ingeboekt worden bij de lokaal gecontracteerde vervoerder via ZCN.

Vergoedingen
De zorg waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken, vindt u in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Deze is te vinden op rmasielzoekers.nl. Declaratieverkeer verloopt zoals gebruikelijk via VeCoZo. Hiervoor heeft u het zorgnummer van de asielzoeker nodig. Dit staat op de zorgpas van de asielzoeker vermeld. De Uzovi-code voor asielzoekerszorg is 3355. Gelieve geen rekeningen naar de asielzoeker zelf te sturen.

Zorgmail
Communicatie richting de GZA huisarts verloopt per 1 januari 2018 via ZorgMail nummer: 500109409 en ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl. Hiervoor is geen AGB-code nodig van de huisarts.

Praktijklijn
De Praktijklijn is beschikbaar voor medische vragen via het intercollegiale nummer 088 112 2 113.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met  info@rmasielzoekers.nl.