Nieuwe voorzitter SRZ Wietske Vrijland

Goede zorg in gezamenlijkheid

Verbetering van de kwaliteit van zorg door goed met elkaar samen te werken. Dat is waar de Stichting Samenwerking Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) voor staat. En dat is waar Wietske Vrijland, sinds eind 2022 voorzitter van de stichting, zich met hart en ziel voor wil inzetten. “Waar samenwerking helpt om de dingen net een beetje beter te doen voor de patiënten, moeten we elkaar zien te vinden.”

“Sinds 2017 zit ik in het bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en sinds 2022 ben ik lid van de Raad van Bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum. Daarvoor was ik chirurg in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. En dáárvoor ben ik opgeleid in het Erasmus MC.” Dat klinkt als het ideale cv om voorzitter van SRZ te worden, glimlacht ze. “Die functie van voorzitter rouleert tussen de ziekenhuizen in de regio. Ik vind het een eer dat ik deze taak op me mag nemen. Ik ben deze periode eerste onder gelijken: we doen het echt met elkaar. Dat is waar ik me hard voor wil maken.”
Ziekenhuizen hebben allemaal hun eigen specialistische functies. Tegelijk zijn er ook issues die voor elk ziekenhuis hetzelfde zijn. Issues als verduurzaming en de strijd tegen cybercriminaliteit. “Juist op die thema’s kunnen we elkaar versterken, is het mogelijk die extra stap te maken als we elkaar weten te vinden. Voor mij is onze kerntaak: goede zorg in gezamenlijkheid bieden. En dat vindt iedereen in de regio, want we werken al vijftig jaar goed samen om patiënten de beste zorg te bieden.”

Kansen en uitdagingen
“Het bureau van SRZ is klein maar heel to the point en gericht op nog betere samenwerking. Als ik zie wat er met de mensen op het bureau en de mensen vanuit deelnemende ziekenhuizen bereikt wordt, ben ik erg trots. Neem het congres voor ons vijftigjarig bestaan vorig jaar. Dat was een groot succes. En ook de duurzaamheidsdag begin 2023 is uiterst leerzaam. Het laat ons in een notendop zien wat er al gebeurt en waar nog kansen liggen om verder te verduurzamen. En dat zijn maar een paar van de recente successen.”

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Omgaan met de schaarste aan personeel is zo’n nijpend probleem. Tegelijkertijd neem ook de bevolking, het aantal ouderen en de verscheidenheid aan aandoeningen toe. “Zeker in deze dichtbevolkte regio gaan we dat merken. Samen moeten we garanderen dat we, ondanks die problemen, de zorg voor de burgers in onze regio tijdig en toegankelijk houden.”

Terug- en vooruitkijken
Rijnmond loopt voorop als het gaat om de relatie tussen de ziekenhuizen. “We zijn open en eerlijk en durven ons uit te spreken. Dat is een goede basis onder de manier waarop we elkaar vinden. Als ik naar andere regio’s kijk, zie ik dat dit niet vanzelfsprekend is. Alleen daarom al is het zo belangrijk de samenwerking verder te bestendigen.
Dat doen we door constant te blijven terug- en vooruitkijken. Voor 2023 is het de kunst na te denken wat de volgende stap is in onze samenwerking. Vragen die voor mij dan belangrijk zijn: voor welke onderwerpen is SRZ de juiste tafel? En hoe houden we de verhoudingen in de regio zo dat we in gesprek blijven en concrete resultaten boeken die onze patiënten ten goede komen?
Waar ik me tot slot ook hard voor wil maken in 2023 is onze samenwerking met het sociale domein, de huisartsen en de VVT-instellingen, iets wat vooral voor ouderen enorm belangrijk is. Het gaat onder meer om zorg thuis en doorstroom van zorg van ziekenhuis naar VVT-instellingen. SRZ kan een belangrijke rol spelen in die ontwikkeling omdat we dan niet constant met alle ziekenhuizen tegelijk aan tafel hoeven zitten. Deze stichting kan hier juist die coördinerende rol pakken. Ik heb er zin in om dat met elkaar verder vorm te gaan geven.”

Meer nieuws

Campagne ‘Praat Vandaag Over Morgen’ voor 55-plussers in Rotterdam-Rijnmond
Wij informeren je graag over een belangrijke nieuwe campagne gericht...
Jaaroverzicht 2023
Het afgelopen jaar heeft de SRZ weer veel regionale activiteiten,...
Voorstellen
Hallo lezer, Wat leuk dat ik me  mag voorstellen. Mijn...