Kindermishandeling/huiselijk geweld

Werkdocument ‘Werken met de regionale meldcode’

Onder coördinatie van de GGD en in samenwerking met externe partijen is in 2014 een werkdocument ‘Werken met de regionale meldcode’ ontwikkeld, waaraan ook de regionale werkgroep juridische advisering heeft meegewerkt.  In dit werkdocument zijn werkafspraken tussen ziekenhuizen en betrokken externe partijen vastgelegd. Ook is in dit werkdocument een opschalingsprocedure opgenomen voor het geval dat partijen onderling geen overeenstemming kunnen bereiken over de aanpak van een melding. Hiermee wordt vertraging bij de aanpak van een casus voorkomen.

‘Werken met de regionale meldcode’ is geen statisch document. Er wordt dan ook continu gewerkt aan het actueel houden van het werkdocument. Over de nieuwste versie heeft de regionale SRZ-werkgroep juridische advisering – wat het ziekenhuisdeel betreft – al positief advies uitgebracht. Hieronder treft u de geheel herziene versie aan, waarbij meer partijen zijn aangesloten dan bij de eerste versie.