Kindermishandeling/huiselijk geweld

SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld

In het SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld participeren de coördinatoren signalering kindermishandeling/huiselijk geweld en de coördinator van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Het netwerk komt 2 à 3 keer per jaar bijeen en daarnaast zo vaak als nodig is.

Het netwerk overlegt met en leert van elkaar door casussen te bespreken en overleg te organiseren met externe partijen, zoals Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Onderwerpen die zoal zijn besproken in het netwerk zijn: Draaiboek Raad voor de Kinderbescherming ‘plaatsing van een pasgeboren baby uit het ziekenhuis’, kindermishandeling/huiselijk geweld waarbij geloof een rol speelt en cannabisgebruik door zwangere vrouwen.