Kindermishandeling/huiselijk geweld

Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling

Deze samenwerkingsafspraken zijn opgesteld door de GGD, de regionale SRZ-werkgroep juridische advisering en een extern gezondheidsjurist. In de afspraken wordt beschreven hoe de partijen op een zorgvuldige wijze gegevens met elkaar uitwisselen nadat zij daartoe op grond van hun wettelijke mogelijkheden hebben besloten. Deze samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling in verband met de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld zullen van toepassing zijn bij informatie-uitwisseling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (AMHK), Gecertificeerde instelling en Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam.

De samenwerkingsafspraken zijn maart 2017 formeel vastgesteld tussen de partijen.