Project Samen voor kwetsbare ouderen 010

SRZ heeft in samenwerking met ConForte (de Rotterdamse branchevereniging voor organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg) het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ mogelijk gemaakt.

Samen willen SRZ en ConForte de uitdagingen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen aangaan. SRZ en ConForte vormen de kern van de bijbehorende bestuurlijke coalitie. In het besef dat SRZ en ConForte de uitdagingen  niet alleen kunnen en willen aangaan, hebben ze andere partners uitgenodigd om de bestuurlijke coalitie te versterken. Intussen maken ook de welzijnspartijen, huisartsen, gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar en zorgkantoor Zilveren Kruis deel uit van de bestuurlijke coalitie. Gezamenlijk geven zij het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ vorm.

In Rotterdam staan we voor vele uitdagingen. Net als in andere delen van Nederland stijgt het aantal ouderen de komende jaren en het aantal kwetsbare ouderen in het bijzonder. Een groot deel van deze ouderen woont thuis. Het aantal mantelzorgers neemt daarbij af. In Rotterdam speelt specifiek dat een groot aantal ouderen een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft en dit leidt tot andere vragen en behoeften bij kwetsbare ouderen en hun naasten. Ook heeft een relatief groot aantal van de Rotterdamse inwoners een lage SES. Daarnaast kampt Rotterdam met een fors tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de zorg.

Dit alles leidt tot toenemende druk op de keten van zorg in Rotterdam. Daarbij blijkt dat de keten van zorg momenteel al op verschillende punten niet goed functioneert. Dat vraagt om actie om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden!

Het programma beoogt daarom oplossingen te bieden voor knelpunten in de keten van zorg verbetering aan te brengen in processen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

In de oplossing van knelpunten en in het verbeteren van processen richt het programma zich op het versoepelen van overgangen en het versoepelen of creëren van verbindingen en het wegnemen van onnodige overgangen tussen de schakels in de keten.

Het programma neemt de oudere met zijn gehele leefomgeving als uitgangspunt van de interventies.

Dat doen we door:

  • Kennis delen
  • Inspireren
  • Partijen verbinden
  • Eigen projecten (waaronder pilots)
  • Implementeren best practices
  • Problemen detecteren en agenderen

Vanuit de genoemde uitdagingen en doelstelling en informatie uit patiëntreizen van ouderen, worden komende periode de prioriteiten, resultaten en concrete interventies vastgesteld en uitgevoerd.

Belianne de Kock is aan het programma verbonden als programmamanager. Zij is bereikbaar via 06 – 22926577 of via belianne@conforte.nl. Neem voor vragen of suggesties gerust contact op.