Ketendementie

Eind 2012 heeft SRZ de Overeenkomst tot samenwerking Dementie Rotterdam getekend. Ook ConForte (namens de VVT-sector), GGZ-instellingen, huisartsen, gemeente en Alzheimercentrum zuidwest Nederland hebben deze overeenkomst getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de partijen verklaren te willen samenwerken om optimale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Rotterdam te realiseren.