Juridische zaken

Convenant SRZ-OM-Politie-FARR

In november 2018 is een nieuw convenant tussen de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), het Openbaar Ministerie Rotterdam (OM), de politie-eenheid Rotterdam en Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) getekend als actualisatie van het convenant van 2008. Met de ondertekening van dit geactualiseerde convenant zijn voor de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid onderlinge afspraken gemaakt over hoe om te gaan met onder meer het medisch beroepsgeheim, opsporing en uitvoering van ambtshandelingen in zorginstellingen, politieoptreden in ziekenhuizen wanneer onverhoopt sprake zou zijn van terrorisme en forensische geneeskunde.

Dit nieuwe convenant is een uitbreiding van de eerdere afspraken die in 2008 werden gemaakt  tussen SRZ, OM en de politie.  Naast de partijen die in 2008 het convenant tekenden zijn nu ook de niet bestuurlijk bij SRZ aangesloten ziekenhuizen Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep aangesloten evenals de Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond. Verder is nu nadrukkelijk een verbinding gemaakt met Veilige Publieke Taak (= VPT) en Eenduidige Landelijke Afspraken (= ELA).

Het convenant met de bijlagen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Tevens kunt u hieronder de ‘Praktische uitwerking SRZ-afspraken’ downloaden. Hierin zijn de afspraken zoals in 2018 vastgelegd in het herziene convenant uitgewerkt. Deze praktische uitwerking biedt een handvat bij een eventuele casus.