Juridische zaken

Factsheet agressie overzicht

De factsheet Agressie overzicht: afspraken t.a.v. acties door personeel bij agressie is in januari 2016 vastgesteld door het SRZ-bestuur. In deze factsheet wordt een overzicht gegeven van vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel, te weten verbale agressie, bedreiging, fysieke agressie en geweld, opschaling personeel (beveiliging en verpleegkundig personeel).

Deze factsheet is van toepassing voor alle medewerkers in één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.