Juridische zaken

Factsheet (niet) natuurlijke dood

In bijgaande factsheet (niet) natuurlijke dood zijn de volgende punten opgenomen:

  1. Definities: complicatie, calamiteit, natuurlijke dood, niet-natuurlijke dood en lijkschouw
  2. Stroomschema overlijden volwassene in een ziekenhuis
  3. Stroomschema overlijden minderjarige in een ziekenhuis
  4. Samenvatting meldingsprocedure zonder calamiteit in een ziekenhuis
  5. Samenvatting meldingsprocedure bij een calamiteit in een ziekenhuis

Doelgroep

Deze factsheet is bedoeld voor alle medisch specialisten en arts-assistenten (al dan niet in opleiding) in één van de bij SRZ-aangesloten ziekenhuizen.

Wet op de lijkbezorging

Informatie over de Wet op de lijkbezorging vindt u op de website van de overheid: klik hier .

Handreiking ‘(niet) natuurlijke dood: wat moet u weten, wat moet u doen?’

De handreiking “(Niet-)natuurlijke dood: wat moet u weten, wat moet u doen?”, welke Handreiking is uitgebracht in samenwerking tussen KNMG, Forensisch Medisch Genootschap, Inspectie voor Gezondheidszorg en Openbaar Ministerie, kunt u hieronder dowloaden.