ICT

RijnmondNet

RijnmondNet is een stichting die zich richt op zorginnovatie door middel van ICT-instrumenten. SRZ maakt samen me de meerderheid van de overige zorginstellingen in de regio Rijnmond gebruik van de infrastructuur van het RijnmondNet.

Meer informatie over RijnmondNet is te vinden op www.rijnmondnet.nl

De samenwerking tussen SRZ en RijnmondNet is gebaseerd op een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie.

De ICT-adviesraad adviseert het SRZ-bestuur over activiteiten die op het gebied van ICT opgepakt zouden kunnen worden door de ziekenhuizen en over de beste aanpak hiervoor.

Vervolgens kan dit advies leiden tot een SRZ-opdracht, waarbij RijnmondNet de opdrachtnemer is.