ICT

ICT-adviesraad SRZ

Het SRZ-bestuur laat zich over regionale ICT-projecten adviseren door de ICT-adviesraad. De ICT-adviesraad onderzoekt ICT-mogelijkheden en doet voorstellen hierover aan het SRZ-bestuur.

Doel van de ICT-adviesraad is te komen tot zoveel mogelijk uniformiteit in de keuzes die worden gemaakt voor in te zetten ICT-middelen. Daarnaast wordt in de ICT-adviesraad gewerkt aan overeenstemming over uitgangspunten en normering wanneer dit mogelijk is bij ICT-toepassingen.

Wanneer de ICT-adviesraad advies uitbrengt aan het SRZ-bestuur over ICT-middelen, toepassingen of normeringen en het SRZ-bestuur neemt dat advies over, dan betekent dit dat alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen kiezen voor het systeem en/of het project waarover de ICT-adviesraad advies heeft uitgebracht. Niet alle ziekenhuizen hoeven dan tegelijkertijd te starten, maar als een besluit is genomen en een gezamenlijke opdracht wordt gegeven die leidt tot de start van een project dan is dat altijd op basis van het eerder uitgebrachte advies van de ICT-adviesraad. Dit is dan leidend voor alle SRZ-ziekenhuizen.

Onderwerpen

In 2014 is op advies van de ICT-adviesraad Zorgdomein SRZ-breed opgepakt. Aan RijnmondNet is toen de opdracht gegeven om Zorgdomein te implementeren in de SRZ-ziekenhuizen. In 2015 waren alle SRZ-ziekenhuizen aangesloten op Zorgdomein.

In het jaarplan 2015 van de ICT-adviesraad was de introductie en implementatie van IHE-beeldenuitwisseling opgenomen. Dit is een groot meerjarenproject. De SRZ-ziekenhuizen hebben zich – op voorstel van de ICT-adviesraad – geconformeerd aan het IHE-initiatief. Alle Raden van Bestuur van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen hebben een IHE-verklaring ondertekend. Daarmee hebben de ziekenhuizen het belang onderstreept dat zij hechten aan de in SRZ-verband gemaakte afspraken over normstelling bij investeringen in ICT-systemen. Vastgelegd is dat het IHE-initiatief de norm voor investeringen in uitwisseling van alle vormen van medische informatie is. In de praktijk betekent het dat bij keuzes om te investeren in transmurale uitwisseling van medische gegevens de IHE-integratie profielen gehanteerd zullen worden.

In 2016 hebben de Raden van Bestuur van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen besloten het advies van de ICT-adviesraad over te nemen om ‘ZorgMail Secure email’ SRZ-breed in te voeren in alle SRZ-ziekenhuizen. Alle Raden van Bestuur hebben in dit verband het Besluit ZorgMail 2016 getekend. Aan de stichting RijnmondNet is de opdracht gegeven om ter uitvoering van het besluit de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen te ondersteunen bij aanschaf en implementatie van ZorgMail.

Samenstelling ICT-adviesraad

De voorzitter van de ICT-adviesraad is Peter Langenbach, lid van het Algemeen Bestuur van SRZ.

Verder bestaat de ICT-adviesraad uit de ICT-managers van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.