Genero / ouderenzorg

SRZ is partner van het regionale netwerk Genero. Genero is het Netwerk Ouderenzorg in de regio Zuidwest-Nederland.

Het netwerk bestaat uit zorgnetwerken/samenwerkingsverbanden, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, (vrijwilligers-)organisaties, gemeenten en gemeentelijke instellingen, ondernemingen (VOF, BV) en individuen die een rol spelen in (het beleid van) de ouderenzorg en/of het ouderenwelzijn, ofwel als aanbieder van (in)formele zorg, of vertegenwoordiger van (een) zorg- en/of welzijn aanbieder(s), of aanbieder van onderwijs aan zorg- en welzijn professionals, of aanbieder van voorzieningen voor ouderen, dan wel als zorggebruiker, mantelzorger of vertegenwoordiger van zorgconsumenten en uit andere partijen die voor het functioneren van het netwerk van belang zijn.

De missie van GENERO is het bevorderen van kwalitatief goede en doelmatige zorg/welzijn/ondersteuning van ouderen en mantelzorgers, waarbij de behoefte van ouderen leidend is. GENERO richt zich op ouderen met Multi morbiditeit en multi-functieproblematiek en op vitale ouderen.

Het netwerk betrekt de bij ouderenzorg betrokken partijen in de regio Zuidwest-Nederland, voor verbinding van wetenschap, praktijk, senioren, bedrijfsleven en opleidingen. Door contact te leggen met elkaar en te leren van elkaar is er brede kennisuitwisseling over en een breed implementatieveld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen. Binnen GENERO ontwikkelde kennis wordt ook op landelijk niveau overgedragen, en omgekeerd.

SRZ acht het bestaan van een regionaal netwerk voor ouderenzorg van belang en steunt het netwerk dan ook sinds 2013 van harte met een jaarlijkse projectbijdrage. In 2019 heeft SRZ een nieuwe partnerovereenkomst voor drie jaar getekend voor 2019, 2020 en 2021.

Lees meer over GENERO op www.gene-ro.com.

Contactpersoon voor Genero is dr. Hanna van Dijk, netwerkcoördinator (mailadres H.van.Dijk@zorgimpuls.nl).