Regionale privacy

Regionale Privacy Commissie

In de regio Rijnmond wordt gewerkt aan het opzetten van regionale elektronische patiëntendossiers en andere vormen van regionale uitwisseling van patiëntgegevens. De Regionale Privacy Commissie is ingesteld door het AB van SRZ met als doel zorgvuldige omgang met patiëntgegevens te waarborgen.