‘We moeten data in de zorg slimmer koppelen’

Een interview met Maarten Wittop Koning van RijnmondNet Een belangrijke samenwerkingspartner van SRZ is RijnmondNet, de organisatie voor de uitwisseling van medische gegevens. Directeur Maarten Wittop Koning: “Zorgprocessen stoppen niet op de grens van het ene domein om weer te beginnen in het volgende. Vaak is het een keten en bij de overdracht van gegevens…

Lees meer

Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen

De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend en zijn daarmee partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit. De alliantie is tot stand gekomen in samenwerking tussen werkgevers, gemeente Rotterdam met de Klimaattafel en Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie. De ziekenhuizen verbinden zich aan de ambitie om actief…

Lees meer

‘Zie digitale toegankelijkheid als je vierde nutsvoorziening’

Groepsinterview cybersecurity Een cyberaanval kan iedereen overkomen, ook een ziekenhuis. De gevolgen zijn desastreus en voor SRZ is dat reden een aparte werkgroep in het leven te roepen. Albert van Wijk is voorzitter van deze groep. De groep wordt ondersteund vanuit Z-CERT, een organisatie die zorginstellingen helpt zichzelf digitaal veilig te houden. Wim Hafkamp is…

Lees meer

“In 2022 werden in 76% van de situaties de vijf momenten van handhygiëne nageleefd.”

Een interview met Sabrina Been en Fleur Adriaanse van Handen Uit de Mouwen (HUM). In 2012 doet Zembla onderzoek naar het naleven en controleren van hygiëneregels in enkeleziekenhuizen buiten onze regio. De uitkomsten laten zien dat hygiëneregels met grote regelmaatworden overtreden. Het SRZ-bestuur vroeg zich af hoe de situatie in de Rijnmondse ziekenhuizen zouzijn. In…

Lees meer

Zoeken naar samenhang, niet het wiel opnieuw uitvinden

Een interview met Niels Honig en Sasha van Beijsterveld Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) is een van de veelbelovende initiatieven waar SRZ in 2022 samen met ConForte, Win010, Rijnmond Dokters, Zilveren Kruis en de gemeente aan werkte. Niels Honig en Sasha van Beijsterveld zijn pleitbezorgers voor dit initiatief. Zij zien deze vorm van samenwerking…

Lees meer

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag lees je interviews met onze bestuurders, netwerkleden en ketenpartners over de belangrijke en mooie samenwerkingen in onze regio. Daarnaast vind je in ons jaarverslag een overzicht van onze activiteiten en kijken wij terug op het 50-jarig bestaan van onze stichting.

Lees meer

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten voor het digitale zorgplatform Digizorg

Één digitale voordeur door regionale samenwerking met Rijnmondse ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek. Om goede en toegankelijke zorg te bevorderen, werken de zorgorganisaties uit de regio Rijnmond samen aan de ontwikkeling van Digizorg. Via de Digizorg app krijgen inwoners van de regio Rijnmond gemakkelijk toegang tot de zorg die zij nodig hebben. Voordelen…

Lees meer

Leven Lang Leren OK

Een interview met Sonja van den Berg en Eric Beekmans Het project Leven Lang Leren OK biedt scholingen voor OK-medewerkers om het werkplezier en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en om voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Wij interviewen Sonja van den Berg en Eric Beekmans over het project. Sonja…

Lees meer

Nieuwe voorzitter SRZ Wietske Vrijland

Goede zorg in gezamenlijkheid Verbetering van de kwaliteit van zorg door goed met elkaar samen te werken. Dat is waar de Stichting Samenwerking Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) voor staat. En dat is waar Wietske Vrijland, sinds eind 2022 voorzitter van de stichting, zich met hart en ziel voor wil inzetten. “Waar samenwerking helpt om de dingen…

Lees meer

Geslaagde kennisdag duurzaamheid SRZ-ziekenhuizen

Ziekenhuizen willen graag duurzame zorg leveren, maar daarbij komen veel uitdagingen kijken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er minder medicatie in het afvalwater terecht komt? Hoe kunnen wij omgaan met het duurzaam gebruik van materialen en hoe kunnen de ambities uit de Green Deal 3.0 worden toegepast? Tijdens een kennisbijeenkomst op 25 januari…

Lees meer