Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen

Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager, secretaris bestuurlijke alliantie en verbinder van themalijnenTijdelijk contract (detachering mogelijk – 3-4 dagen per week) tot eind 2024, waarna optie tot verlenging Samen Zorgen voor Morgen. Dat is wat de partners in welzijn, ondersteuning en zorg met elkaar hebben afgesproken in het regioplan dat eind…

Lees meer

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten om verwijsproces te verbeteren

Op 15 februari 2024 lanceren de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Rotterdam, huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’. De betrokken partijen zetten met deze verwijsafspraken gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio. …

Lees meer

‘We moeten data in de zorg slimmer koppelen’

Een interview met Maarten Wittop Koning van RijnmondNet Een belangrijke samenwerkingspartner van SRZ is RijnmondNet, de organisatie voor de uitwisseling van medische gegevens. Directeur Maarten Wittop Koning: “Zorgprocessen stoppen niet op de grens van het ene domein om weer te beginnen in het volgende. Vaak is het een keten en bij de overdracht van gegevens…

Lees meer

Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen

De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend en zijn daarmee partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit. De alliantie is tot stand gekomen in samenwerking tussen werkgevers, gemeente Rotterdam met de Klimaattafel en Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie. De ziekenhuizen verbinden zich aan de ambitie om actief…

Lees meer

‘Zie digitale toegankelijkheid als je vierde nutsvoorziening’

Groepsinterview cybersecurity Een cyberaanval kan iedereen overkomen, ook een ziekenhuis. De gevolgen zijn desastreus en voor SRZ is dat reden een aparte werkgroep in het leven te roepen. Albert van Wijk is voorzitter van deze groep. De groep wordt ondersteund vanuit Z-CERT, een organisatie die zorginstellingen helpt zichzelf digitaal veilig te houden. Wim Hafkamp is…

Lees meer

“In 2022 werden in 76% van de situaties de vijf momenten van handhygiëne nageleefd.”

Een interview met Sabrina Been en Fleur Adriaanse van Handen Uit de Mouwen (HUM). In 2012 doet Zembla onderzoek naar het naleven en controleren van hygiëneregels in enkeleziekenhuizen buiten onze regio. De uitkomsten laten zien dat hygiëneregels met grote regelmaatworden overtreden. Het SRZ-bestuur vroeg zich af hoe de situatie in de Rijnmondse ziekenhuizen zouzijn. In…

Lees meer

Zoeken naar samenhang, niet het wiel opnieuw uitvinden

Een interview met Niels Honig en Sasha van Beijsterveld Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) is een van de veelbelovende initiatieven waar SRZ in 2022 samen met ConForte, Win010, Rijnmond Dokters, Zilveren Kruis en de gemeente aan werkte. Niels Honig en Sasha van Beijsterveld zijn pleitbezorgers voor dit initiatief. Zij zien deze vorm van samenwerking…

Lees meer

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag lees je interviews met onze bestuurders, netwerkleden en ketenpartners over de belangrijke en mooie samenwerkingen in onze regio. Daarnaast vind je in ons jaarverslag een overzicht van onze activiteiten en kijken wij terug op het 50-jarig bestaan van onze stichting.

Lees meer

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten voor het digitale zorgplatform Digizorg

Één digitale voordeur door regionale samenwerking met Rijnmondse ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek. Om goede en toegankelijke zorg te bevorderen, werken de zorgorganisaties uit de regio Rijnmond samen aan de ontwikkeling van Digizorg. Via de Digizorg app krijgen inwoners van de regio Rijnmond gemakkelijk toegang tot de zorg die zij nodig hebben. Voordelen…

Lees meer

Leven Lang Leren OK

Een interview met Sonja van den Berg en Eric Beekmans Het project Leven Lang Leren OK biedt scholingen voor OK-medewerkers om het werkplezier en de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en om voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Wij interviewen Sonja van den Berg en Eric Beekmans over het project. Sonja…

Lees meer